G20 công bố kế hoạch hành động đẩy nhanh chuyển đổi số

G20 công bố kế hoạch hành động đẩy nhanh chuyển đổi số bao gồm các hành động nào? G20 là diễn đàn quốc tế chính thức dành cho các Nguyên thủ và Thống đốc ngân hàng trung ương. Nhóm đến từ 19 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Liên minh châu Âu (EU). Mới đây, tại thành phố Trieste (Italy) đã diễn ra cuộc hội nghị với trọng tâm là quá trình tăng trưởng và chuyển đổi kỹ thuật số. Để hiểu rõ hơn về quá trình chuyển đổi này hãy cùng vme2000 với khám phá ngay bài viết sau:

G20 cần tăng nỗ lực phát triển với nền kinh tế kỹ thuật số

G20 cần tăng nỗ lực phát triển cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm với nền kinh tế kỹ thuật số, và có tính đến nhu cầu và quan điểm của các nhóm có truyền thống dễ bị tổn thương.

Ngày 5/8, Hội nghị bộ trưởng kỹ thuật số Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thành phố Trieste (Italy) đã ra một tuyên bố, xác định 12 hành động để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Các hành động đẩy nhanh chuyển đổi số

Chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất để tăng trưởng bền vững

Các bộ trưởng thừa nhận rằng cần phải tăng cường nỗ lực phát triển cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với nền kinh tế kỹ thuật số. Đồng thời có tính đến nhu cầu và quan điểm của các nhóm có truyền thống dễ bị tổn thương. Do đó, các bộ trưởng cam kết hành động theo hướng củng cố các chính sách công nghiệp và hợp tác quốc tế để chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất. Nhằm tăng trưởng bền vững, theo cách có lợi cho tất cả mọi người.

G20 công bố kế hoạch hành động đẩy nhanh chuyển đổi số
G20 xác định 12 hành động đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy để hòa nhập các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời khuyến khích các công ty khởi nghiệp. Các bộ trưởng công nhận sự cần thiết phải tăng cường khả năng AI của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao gồm khả năng sử dụng dữ liệu, tiếp cận tài chính, chia sẻ cơ hội. Đặc biệt xây dựng lực lượng lao động tài năng và có kỹ năng.

Đo lường và phân tích nền kinh tế kỹ thuật số

Ba là đo lường, thực hành và đánh giá tác động của nền kinh tế kỹ thuật số. Để hỗ trợ đối thoại toàn diện và nhiều bên liên quan về đo lường. Các bộ trưởng khẳng định rằng Lộ trình 2020 có thể giúp đảm bảo rằng đo lường nền kinh tế kỹ thuật số. Đây vẫn là ưu tiên ở các nước G20 và trong các tổ chức quốc tế. Đồng thời dành nguồn lực thích hợp cho việc thực hiện.

Bảo vệ người tiêu dùng

Bốn là nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Các bộ trưởng cam kết hành động để nâng cao nhận thức, giáo dục và hỗ trợ người tiêu dùng. Bao gồm cả thông qua các chương trình kỹ thuật số. Với mục đích ngăn chặn việc khiến người tiêu dùng thiệt hại và đảm bảo việc bảo vệ người tiêu dùng về chất lượng và an toàn sản phẩm. Các quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cũng như các hành vi thương mại không công bằng.

Bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số

Năm là bảo vệ và trao quyền cho trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Các bộ trưởng nhấn mạnh trách nhiệm chung của các bên liên quan khác nhau. Đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số. Trong việc tạo ra một môi trường kỹ thuật số vừa trao quyền vừa bảo vệ trẻ em.

Khuyến khích các hoạt động đổi mới

Sáu là khuyến khích đổi mới cho các thành phố và cộng đồng thông minh. Các bộ trưởng hoan nghênh Báo cáo của Italy về các thông lệ G20 cho Mua sắm công đổi mới cho các thành phố và cộng đồng thông minh. Như một công cụ để tăng cường và chia sẻ kiến thức.

Kết nối và hòa nhập xã hội

Bảy là kết nối và hòa nhập xã hội. Các bộ trưởng khẳng định cam kết thu hẹp khoảng cách kết nối. Đồng thời khuyến khích mục tiêu thúc đẩy khả năng tiếp cận kết nối phổ cập và hợp lý cho tất cả mọi người vào năm 2025.

G20 (nhóm các nền kinh tế lớn)
G20 (nhóm các nền kinh tế lớn)

Tiếp cận các luồng dữ liệu

Tám là luồng dữ liệu miễn phí với các luồng dữ liệu tin cậy và xuyên biên giới. Các bộ trưởng thừa nhận công việc của OECD về Lập bản đồ các điểm tương đồng trong các phương pháp tiếp cận quản lý đối với việc truyền dữ liệu xuyên biên giới. Trong đó xác định “điểm tương đồng, bổ sung và các yếu tố hội tụ” qua các cách tiếp cận khác nhau. Những điểm chung như vậy có thể thúc đẩy khả năng tương tác trong tương lai.

Các công cụ kỹ thuật số

Chín là công cụ kỹ thuật số cho các dịch vụ công. Các bộ trưởng tập trung vào cách thức hướng dẫn và cải thiện số hóa các dịch vụ công để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Nhận dạng kỹ thuật số

Mười là nhận dạng kỹ thuật số. Các bộ trưởng công nhận các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số dễ sử dụng, đáng tin cậy, an toàn. Và di động là một phương tiện để đảm bảo quyền truy cập an toàn vào các dịch vụ kỹ thuật số cho công dân và doanh nghiệp, bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Công nhận vai trò của quy định nhanh

Mười một là các bộ trưởng công nhận vai trò của quy định nhanh trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Cũng như trong việc kiểm soát và ngăn chặn các tác động tiêu cực có thể xảy ra của tiến bộ công nghệ đối với xã hội và hành tinh.

Cuyển đổi DETF thành DEWG

Cuối cùng là chuyển đổi Lực lượng Đặc nhiệm Kinh tế Kỹ thuật số (DETF) thành Nhóm Công tác Kinh tế Kỹ thuật số (DEWG) thường trực. Các bộ trưởng cam kết tiếp tục nỗ lực hướng tới số hóa. Nhằm để hỗ trợ sự phục hồi có sức chống đỡ, bền vững và bao trùm trong khi giải quyết bất bình đẳng.

Tổng kết

Italy, nước Chủ tịch G20 năm nay, đã đặt vấn đề chuyển đổi kỹ thuật số các hoạt động sản xuất hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững làm trọng tâm thảo luận. Đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Nhằm hòa nhập xã hội, quản trị và phát triển và ứng dụng sáng tạo các công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!